תלמיד העושה תורתו אֱמוּנָתוֹ ואָמָנוּתוֹ

 

החושן היה אחד משמונת בגדיו של הכהן הגדול, אך יש לו תכונות ייחודיות כשלעצמו. לכל אחת מאבני החושן היו צבע, צורה, ואופי משלה שביטאו את האופי הייחודי של כל שבט ושבט, ולכהנים היה אסור לפגוע בנופך המיוחד שלה, ולשנות אותה (עפ"י מסכת סוטה, דף מח'). אך רק כשכל האבנים הוכנסו יחדיו למסגרת החושן, הן יצרו שלמוּת ומלאוּת הרצויה לפני הקב"ה, ולכן מדגיש הפסוק: "יהיו במִלוּאוֹתם" (שמות כח, כ)).

בית הספר "אבני החושן" במודיעין דוגל בחינוך לתורה ולידע תוך כדי מתן אהבה ותשומת לב לכל ילדה וילד, ומענה לצרכיו ולאופיו הייחודיים. בד בבד בית הספר חותר להטמעת השיתוף, האהבה והערבות בתוך הקהילה ויקיים דיאלוג מתוך כבוד הדדי כמאמר חז"ל "ישראל ערבין זה בזה".

דווקא שילוב זה נתן לחושן את תפקיד ה"אורים והתומים", קרי יצירת הקשר בין ישראל לאביהם שבשמים, ובית הספר גם הוא שואף לחינוך הילדים ברוח זו.

 

 

מטרות ביה"ס

בית הספר כבית חינוך שואף להנחיל לתלמידיו את הערכים:

  • אהבת תורה העם  והארץ
  • דרך ארץ ומידות טובות
  • הרחבת אופקים וידע

 

ביה"ס מעניק יחס אישי לתלמידיו באקלים תורני מיטבי בשילוב שיטות לימוד אומנותיות וחווייתיות בכל תחומי הדעת תוך מכוונות למצוינות אישית.

בוגר ביה"ס יהיה בעל מטען תורני, אוהב דעת , מעורב בקהילתו, עצמאי בדעותיו ומעשיו ובעל יכולת למיצוי כישרונותיו ויכולותיו .

 

הגישה החינוכית

ללמוד, לדעת ליישם ולחיות את עיקרון "דרך ארץ קדמה לתורה", כיבוד החבר, המורה והסביבה.

 

הגישה הלימודית

לפתח תלמיד בעל כישורי הכוונה עצמית בלמידה, בעל ידע רחב, יכולת גישה לתחומי ידע רבים ומגוונים ובעל יכולת ביטוי ויצירה.

 

 

הגישה החברתית

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות