תקנון בית ספר חמ"ד אבני החושן- תורני בשילוב אמנויות

 

תפילה
כל תלמידי בית הספר יתפללו בכיתותיהם בתחילת השיעור הראשון של יום הלימודים.
בית הספר רואה חשיבות בהנחלת האהבה לתפילה, כמאמר חז"ל: "תפילה ללא כוונה- כגוף ללא נשמה".
1 .באירועים שיתקיימו בשעות אחר הצהריים/ערב- תיערך תפילה במניין.
2 .כמו כן בכל בוקר בימי שישי תיערך תפילה במניין בהשתתפות הורי התלמידים והילדים הלומדים
בכיתות ה'- ו'.
לוח זמנים
* יום הלימודים מתחיל בשעה 00.8.
* מומלץ לדאוג לכך שהתלמידים יגיעו לכיתותיהם לא יאוחר מ השעה 55:7 ,במטרה שיתחילו את יום
הלימודים ברוגע ובשלווה.
לבוש תלמידים
בבית ספרנו נהוג להגיע בכל יום בחולצת תלבושת אחידה עם סמל ביה"ס, חולצת טריקו ששרווליה מכסים
את הזרוע ושאינה חושפת את הבטן.
חשוב לרכוש חולצה בצבע לבן ושאר החולצות בגוונים שונים, ע"פ רצון הילד/ה, )נא לסמן את שם הילד/ה
על תווית הבגד(.
הבנים: יחבשו כיפה על ראשם וילבשו טלית קטנה )ציצית(. מומלץ לרכוש מספר ציציות ולסמן את שם הילד
על הציצית. לנוחות הבנים מומלץ לקנות "גופיית ציצית" )גופיה מבד טריקו עם ציציות(.
הבנות: תלבשנה חצאית עד הברך, בכל עונות השנה ותגענה עם חולצה בעלת שרוולים המכסים את הזרוע.
שיעורי ספורט: הבנות תתעמלנה עם מכנסים ארוכים ורחבים )לא טייץ( חולצת טריקו, ונעלי התעמלות.
הבנים יתעמלו עם מכנסים נוחים )לא ג'ינס( , חולצת טריקו ונעלי התעמלות.
ימים מיוחדים: בראשי חדשים, ביום ירושלים, יום הזכרון ויום השואה: התלמידים יבואו בלבוש כחול לבן.
)במידה וישנם שני ימי ראש חודש- יש לבוא בלבוש חולצה לבנה רק ביום השני(.
ההקפדה על התלבושת חלה על כל פעילות בית ספרית.
לבוש הורים
הורים הבאים לכל פעילות הנערכת במסגרת ביה"ס )מסיבה, אסיפה, פגישה עם מורה, ישיבה וכד'(
מתבקשים להגיע בלבוש ההולם את צביון בית הספר:
אבות- עם כיפה
אמהות- חצאית צנועה/ מכנס רחב וחולצה בעלת שרוולים.
התנהגות )דרך ארץ(
* בית הספר יקפיד על יחס של כבוד בין אדם לחברו. תלמיד שינהג בכבוד ובדרך ארץ- יזכה להערכה רבה
יצוין בתעודת הצטיינות, הניתנת בראשי חודשים.
* הצוות החינוכי יתייחס בחומרה לתלמיד שינהג בתוקפנות מילולית או פיזית כלפי חבריו.
אם הדבר יחזור על עצמו- הוריו של התלמיד יוזמנו לשיחה בבית הספר.
במידה שהאלימות בה נקט התלמיד הייתה קיצונית, התלמיד יושעה ליום אחד, ידרש להכין מטלה חינוכית
ויחזור לבית הספר עם הוריו לשיחה.
* הצוות החינוכי יתייחס בחומרה לתלמיד שיגיב בחוסר כבוד, כלומר, יסרב לציית לדברי איש צוות או יגיב
בצורה שאינה מכבדת. במידת הצורך ההורים יוזמנו לשיחה בבית הספר. במידה והדבר יחזור על עצמו,
תישקל תגובה חמורה יותר.
* בית הספר יקפיד על חינוך התלמידים לשמירה על רכוש בית הספר. במידה ותלמיד ישחית ציוד, על הוריו
יהיה לשאת בנטל הכספי של התיקון.
* הצוות החינוכי, התלמידים וההורים יקפידו על תרבות דיבור ויחס של כבוד הדדי.
שעות הפנאי
*אנו מעודדים את התלמידים להביא לבית הספר ספרי קריאה או/ומשחק חינוכי, במטרה שתהיה להם
תעסוקה חברתית וחינוכית בשעות הפנאי.
* ניתן להביא ספרי קריאה ויש להקפיד שיהיו הולמים את החינוך דתי.
* אין להביא "קלפים מסחריים" ) כגון: שחקני כדורגל וכד'( המתחלפים מעונה לעונה וגורמים להוצאות
מיותרות וללחץ חברתי.
* נא הימנעו משליחת משחקים יקרי ערך עם ילדכם לבית הספר, פן יאבדו ותיגרם לילד עוגמת נפש.
יומן תלמיד
בית הספר בשיתוף עם ההנהגה הבית ספרית ירכוש לילדים, החל מכיתה ג', "יומן תלמיד" התואם בצביונו
את רוח בית הספר.
בכיתות א'–ב' לא ישתמשו ביומן יומי, התקשורת עם המורה תתבצע באמצעות מחברת קשר ומייל.
תכנון שבועי ודפי קשר יישלחו בדוא"ל מידי יום שישי.
מסיבות וחגיגות
באירועים חגיגיים יש לדאוג לכך שהכיבוד יהיה קנוי עם הכשר מוכר ובהתאם לאלרגיות ולרגישויות בכיתה
ובביה"ס.
פעילויות מחוץ לבית הספר
בית הספר רשאי להוציא תלמיד לכל פעילות חוץ בית ספרית )כגון טיול/סיור( רק במידה והתלמיד הביא את
אישור ההורים. אנא מכם, הקפידו למלא את האישורים על מנת למנוע אי נעימות מילדכם.
יציאה משטח בית הספר
אין לצאת משטח בית הספר במהלך היום. במידה וההורים רוצים שילדם ייצא משטח בית הספר לפני תום
הלימודים, חובה על ההורים לשלוח למורה אישור לכך, בכתב, היציאה מביה"ס רק בליווי מבוגר ובאישור
בכתב ממזכירות ביה"ס.
טלפונים ניידים
ילדים המביאים לבית הספר טלפון נייד מחוייבים להשאירו כבוי ובילקוט במהלך כל יום הלימודים.
אסור להגיע לביה"ס עם "שעון חכם".
ביקורים בבית הספר
הורה המעוניין לשוחח עם המורה/ מנהלת- מתבקש לתאם פגישה מראש. יש להימנע מלשוחח עם המורה
בפתח הכיתה- בכדי שלא להפריע למהלך התקין של השיעור ולכבד את פרטיותו של ילדכם.
 שעות הקבלה ומספרי הטלפונים של צוות ההוראה מפורסמים באתר ביה"ס.
בברכת נעשה ונצליח
הנהגת ההורים, צוות ההוראה ומנהלת ביה"ס.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות