תעודת זהות תשפ"א

אבני החושן – תלמיד העושה תורתו אמונתו ואמנותו

החושן היה אחד משמונת בגדיו של הכהן הגדול, אך יש לו תכונות ייחודיות כשלעצמו. לכל אחת מאבני החושן היו צבע, צורה, ואופי משלה שביטאו  את האופי הייחודי של כל שבט ושבט, ולכהנים היה אסור לפגוע בנופך המיוחד שלה, ולשנות אותה (עפ"י מסכת סוטה, דף מח'). אך רק כשכל האבנים הוכנסו יחדיו למסגרת החושן, הן יצרו שלמוּת ומֵלֵאוּת הרצויה לפני הקב"ה, ולכן מדגיש הפסוק: "יהיו במִלוּאוֹתם" (שמות כח, כ)).

בית הספר "אבני החושן" במודיעין דוגל בחינוך לתורה ולידע תוך כדי מתן חום ותשומת לב לכל ילד וילד, ומענה לצרכיו ולאופיו הייחודיים. בד בבד בית הספר חותר להטמעת השיתוף, האהבה והערבות בתוך הקהילה ומקיים דיאלוג מתוך כבוד הדדי כמאמר חז"ל "ישראל ערבין זה בזה".

שילוב זה נתן לחושן את תפקיד ה"אורים והתומים", קרי יצירת הקשר בין ישראל לאביהם שבשמים, ובית הספר אף הוא שואף לחינוך הילדים ברוח זו.

ת.ז

שם ביה"ס: בי"ס חמ"ד "אבני החושן".

גוון ביה"ס: תורני בשילוב אמנויות

סמל מוסד: 191015

שם מנהלת: לידיה אפריאט

שם המפקח: מירי וייצצן

ישוב: מודיעין

סוג פיקוח: ממלכתי דתי

מגזר: יהודי

מס' התלמידים שנה"ל תשע"ח: 519

מספר כתות: 18 רגיל, 2 חנ"מ.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות