חידון יומי בתושבע

חידודון מספר 11 עמוד 15

1.למדנו בגמרא שאם אדם נפגע מחברו בלא כוונה בד"כ  יהיה פטור

ויש מצב שגם אם לא התכוון יהיה חייב ציין/י מתי?

ולמה?http://www.talmudisraeli.co.il/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D

מצ"ב סרטון

את התשובות לשלוח למייל[email protected]

מסר של הרב רימון לילדי אבני החושן.

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BSxkm5GeXdeDiy4AYhWbA4SEBwlighCC

מסר של הרב רימון לילדי אבני החושן