שבוע תושב"ע

משחקים שיצרו כיתה ה בנים

משחק triventy- קבוצה 1

http://triv.in/69545

משחק triventy- קבוצה 2

http://triv.in/69554

משחקים שיצרו  כיתה ה בנות:

שחר והדס

 

https://clic.kim/הרב-מרדכי-אליהו-א

 

שירה כהן  1 ונטע

https://clic.kim/הרב-שלמה-גורן-א

 

שי והדר ושלהבת

 

https://clic.kim/הרב-דוד-לאו-א

 

נורית הלל וחן

 

https://clic.kim/משחק-על-הרב-עובדיה-יוסף-חן-הלל-ונורית

 

שיראור ושחר

https://clic.kim/הרבנים-שהיו

https://clic.kim/חיבור-זוגות-הרב-מרדכי-אליהו

 

רחל ושירה 2

 

https://clic.kim/הרב-אברהם-הכהן-קוק

 

פאזלים