משימות הערכה

משימות הערכה כיתות ה'

קישור 1

קישור 2

כניסה באמצעות הזדהות של משרד החינוך (ינשוף)

 

משרד החינוך